Skip to Content

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2023

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Disclaimer:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar BenGita Media, Kortenaerkade 5M, 2518 AX, Den Haag.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.
  • Website verwijst naar Printing It 3D, toegankelijk via https://printingit3d.com/.

Disclaimer

De informatie op de Dienst is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen geval zal de Onderneming aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen.

De Onderneming garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Afwijzing van medische informatie

De informatie over gezondheid die door de Dienst wordt verstrekt is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten. Producten, diensten, informatie en andere door de Dienst verstrekte inhoud, inclusief informatie die verwijst naar websites van derden, worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

De door de Dienst aangeboden informatie is niet volledig en dekt niet alle ziekten, kwalen, lichamelijke aandoeningen of de behandeling ervan.

Individuen zijn verschillend en kunnen verschillend reageren op verschillende producten. Commentaar op de Service door medewerkers of andere gebruikers zijn strikt hun eigen persoonlijke standpunten gemaakt in hun eigen persoonlijke hoedanigheid en zijn geen beweringen van het Bedrijf noch vertegenwoordigen zij het standpunt of de visie van het Bedrijf.

De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige informatie verstrekt door de Dienst met betrekking tot aanbevelingen betreffende supplementen voor gezondheidsdoeleinden.

De Onderneming geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot de verkochte producten of diensten. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor enige schade voor verstrekte informatie of diensten, zelfs als de Onderneming is geadviseerd over de mogelijkheid van schade.

FTC Affiliate Disclaimer

De onderstaande openbaarmaking is bedoeld om volledig te voldoen aan het beleid van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten dat vereist dat de Onderneming transparant is over alle affiliate relaties die de Onderneming op de Service heeft.

U dient ervan uit te gaan dat sommige links “affiliate links” zijn, een link met een speciale tracking code.

Dit betekent dat als U op een affiliate link klikt en het item koopt, het Bedrijf een affiliate commissie kan ontvangen. Dit is een legitieme manier om geld te verdienen en te betalen voor de werking van de Service en het Bedrijf maakt zijn affiliate relaties graag aan U bekend.

De prijs van het artikel is hetzelfde, of het nu een affiliate link is of niet. Hoe dan ook, het Bedrijf beveelt alleen producten of diensten aan waarvan het Bedrijf gelooft dat ze waarde toevoegen aan gebruikers.

Affiliate advertentieprogramma’s die de Dienst gebruikt zijn:

Amazon Services LLC Associates Program

Als een Amazon Associate verdien ik aan in aanmerking komende aankopen.

De Onderneming neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates Programma, een affiliate advertentieprogramma dat bedoeld is om sites advertentiegeld te laten verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.com of endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com of AmazonWireless.com.

Pagina’s op deze dienst kunnen affiliate links bevatten naar Amazon en zijn affiliate sites waarop de eigenaar van deze dienst, BenGita Media, Kortenaerkade 5M, 2518 AX, Den Haag, een verwijzingscommissie maakt.

Commission Junction

ShareASale

ClickBank

ClickFunnels

Prusa

Disclaimer externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met de Onderneming.

Houd er rekening mee dat de Onderneming niet garant staat voor de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites.

Advertentieafwijzing

Advertenties van derden en links naar websites van derden kunnen ook verschijnen tijdens het gebruik van de Service. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie in deze advertenties of websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van deze advertenties en websites en het aanbod van de derden.

Advertenties van derden en links naar andere websites waar goederen of diensten worden geadverteerd zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door het Bedrijf van de sites, goederen of diensten van derden. Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties, gedane beloften of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Afwijzing van productrecensies

Om geld te verdienen en te betalen voor de werking van de Dienst, kan het Bedrijf compensatie ontvangen (hetzij in geld of door middel van gratis producten) voor recensies, of goedkeuring van een bepaald bedrijf, product of dienst.

Het bedrijf blijft onafhankelijk en beoordelingen worden gedaan op basis van de eigen mening van het bedrijf, ongeacht de compensatie die kan worden ontvangen.

In overeenstemming met het beleid van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten, zullen artikelen die een bedrijf, product of dienst review bevatten waarvoor een vergoeding is ontvangen, een disclaimer bevatten.

Afwijzing van fouten en weglatingen

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor interessante zaken. Ook al neemt de Onderneming alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Dienst zowel actueel als accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Service.

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Afwijzing van fair use

De Onderneming kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek door de eigenaar van het auteursrecht is goedgekeurd. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsberichten, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “eerlijk gebruik” is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals voorzien in sectie 107 van de Amerikaanse wet op het auteursrecht.

Indien U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, dient U toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Afwijzing van meningen

De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Commentaar gepubliceerd door gebruikers is uitsluitend hun verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een commentaar. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om elk commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat de Onderneming hierin geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten verleent. Als zodanig dient het niet te worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Service of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

“Gebruik op eigen risico” Disclaimer

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Service of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contact met ons opnemen

Als U vragen heeft over deze Disclaimer, kunt U contact met ons opnemen